POLITYKA JAKOŚCI

Przedmiotem działalności ANSTEEL Marcin Wielewski jest sprzedaż elementów złącznych i narzędzi oraz serwis narzędzi.

Nadrzędnym celem ANSTEEL jest dostarczanie Klientom wyrobów, spełniających odnoszące się do nich wymagania, obejmujące wymagania obowiązujących przepisów prawnych, aktów normatywnych oraz określone przez Klientów.

Do aktualnych celów strategicznych określonych przez ANSTEEL należy:

  • sprzedaż elementów złącznych wysokiej jakości, odpowiadających najwyższym europejskim standardom,
  • systematyczne monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów,
  • nastawienie na wzrost zadowolenia klienta, poprzez spełnianie oczekiwań odnoszących się do oferowanego asortymentu oraz usług.

Skuteczną realizację celów określonych w niniejszej polityce jakości wspomaga wdrożony
w ANSTEEL system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

ANSTEEL zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością
i angażowania w tym procesie wszystkich zatrudnionych pracowników.

Niniejsza polityka jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom ANSTEEL, podlega systematycznym przeglądom pod względem jej ciągłej przydatności i aktualności. Za pełne jej zrozumienie przez wszystkich pracowników odpowiada Właściciel oraz Przedstawiciel kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością, a każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
w rozumieniu niniejszego dokumentu.